CSR VISIT- RUMAH ANAK YATIM SHIFA, SETAPAK


KPJ APSH visited RUMAH ANAK YATIM SHIFA, SETAPAK on 31st March 2013.