Announcement on SST

Dear Valued Customers, Please be informed that with effect from 1 September 2018, Ministry of Finance (MoF) has introduced the Sales and Service Tax (SST). Under the SST legislation, hospitals and doctors charges will not be subjected to service tax. Pelanggan yang dihargai, Dimaklumkan bahawa mulai 1 September 2018, Kementerian Kewangan telah memperkenalkan Cukai Jualan dan Perkhidmatan. Mengikut Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan, bayaran hospital dan doctor tidak akan dikenakan cukai perkhidmatan.